COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

GARIS PANDUAN KEWANGAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Garis Panduan Urusan Kewangan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Berkaitan COVID-19 di Malaysia (Kemaskini Terkini pada 20 Januari 2021)
Ministry of Health (MOH) Malaysia Financial Management Guidelines Related to COVID-19 in Malaysia (Latest Update on 20 Januari 2021)

  1. Garis Panduan Pengecualian Caj Kuarantin Bagi Person Under Surveilence (PUS) Di Stesen Kuarantin - (Kemaskini 04 September 2020)

  2. Garis Panduan Kutipan Caj Ujian COVID-19 di Pintu Masuk Antarabangsa dan Caj Stesen Kuarantin - (Kemaskini 10 November 2020)

  3. Garis Panduan dan Borang Permohonan Bayaran Balik Kos Kuarantin (REQUEST FOR REFUND FORM) - (Kemaskini 20/01/2021)