Senarai Hospital dan Klinik Swasta Untuk Saringan COVID-19 (Kemaskini 22/01/2020)

Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta (CKAPS)

 • Bahagian Amalan Perubatan, Aras 3, Blok E1, Kompleks E,
 • Kementerian Kesihatan Malaysia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
 • 62590 Putrajaya
 • Tel:03-88831307
 • Fax:03-88810902

Cawangan Penggubalan Akta (AKTA)

 • Bahagian Amalan Perubatan, Aras 3, Blok E1, Kompleks E,
 • Kementerian Kesihatan Malaysia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
 • 62590 Putrajaya
 • Tel:03-88831364
 • Fax:03-8881328

Cawangan Medico Legal (MEDICO LEGAL)

 • Bahagian Amalan Perubatan, Aras 4, Blok E1, Kompleks E,
 • Kementerian Kesihatan Malaysia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
 • 62590 Putrajaya
 • Tel:03-88831191
 • Fax:03-8881225

Lembaga Pembantu Perubatan (LPP)

 • Bahagian Amalan Perubatan, Aras 2, Blok E1, Kompleks E,
 • Kementerian Kesihatan Malaysia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
 • 62590 Putrajaya
 • Tel:03-88831380
 • Fax:03-88831490

Majlis Optik Malaysia (MOM)

 • Bahagian Amalan Perubatan, Aras 2, Blok E1, Kompleks E,
 • Kementerian Kesihatan Malaysia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
 • 62590 Putrajaya
 • Tel:03-88831396
 • Fax:03-88831432

Majlis Perubatan Malaysia (MMC)

 • Ground Floor, Block B,
 • Jalan Cenderasari
 • 50590
 • Kuala Lumpur, Malaysia
 • Tel:03-22628480, 03-22628481, 03-22628482