Perkhidmatan Health Screening Booth dan Screening & Triaging Bagi COVID-19

(Senarai Kemaskini Sehingga 06 Julai 2020)
Sumber : Bahagian Amalan Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia

1. Senarai Klinik Perubatan Swasta Yang Telah Mendapat Kelulusan Menyediakan Health Screening Booth (Muat Turun)

2. Senarai Klinik Perubatan Swasta Yang Telah Mendapat Kelulusan Menjalankan Screening & Triaging Bagi COVID-19 (Muat Turun)

3. Senarai Hospital Swasta Yang Telah Mendapat Kelulusan Menjalankan Screening & Triaging Bagi COVID-19 (Muat Turun)

4. Senarai Pusat Jagaan Ambulatori Swasta Yang Telah Mendapat Kelulusan Menjalankan Screening & Triaging Bagi COVID-19 (Muat Turun)

Please take note:

KELULUSAN UNTUK DX CLINIC DITARIK BALIK BERKUAT KUASA SERTA MERTA MULAI 11 JUN 2020 DX CLINIC, 29-1-31 & 32, GOLDEN TRIANGLE, JALAN PAYA TERUBONG, 11900 BAYAN LEPAS, PULAU PINANG