SOP Pembukaan Ekonomi

Prosedur Operasi Standard untuk proses pembukaan ekonomi semula semasa pandemik COVID-19

PENGENALAN & LATAR BELAKANG

SENARAI AKTIVITI LARANGAN - Final (rev3)


1. KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN (KBS)

2. KEMENTERIAN PENGANGKUTAN (MOT)

3. KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP)

4. KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI (MITI)

5. KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA (PERPADUAN)

6. PETRONAS

7. KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (MOHR)

8. KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA (KPDNHEP)

9. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI (MEDAC)

10. KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI (MPIC)

11. KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF)

12. KEMENTERIAN PERTAHANAN (MINDEF)

13. KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)

14. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT (KPWKM)

15. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

16. KEMENTERIAN PERTANIAN DAN ASAS TANI (MOA)

17. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA (KKMM)

18. KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA (MOTAC)

19. KEMENTERIAN ALAM SEKITAR (MEWA)

20. KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)

21. BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG (BHEUU), JPM

22. KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN)

23. KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (KPKT)

24. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM)

25. KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI (MOSTI)

26. MAJLIS KESELAMATAN NEGARA

27. KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI